ikonky-out-3VYUŽITE DOTÁCIE OD ŠTÁTU

Zelená domácnostiam

 Od 01.decembra 2015 bol spustený  Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam“, financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

 Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Rodinné a bytové domy môžu žiadať o podporu formou poukážky na inštaláciu v zmysle podmienok stanovených v rámci projektu.

DAIKIN-Altherma-II

Prostredníctvom tepelných čerpadiel je možné využiť energiu z okolitého vzduchu, zeme alebo vody na ohriatie vody, ktorou sa zabezpečuje vykurovanie alebo príprava teplej vody. Podporené budú tepelné čerpadlá vzduch-voda, zem-voda a voda-voda, ktoré splnia stanovené technické podmienky. V závislosti od spôsobu odovzdávania tepla do priestoru, je možné tento zdroj využiť aj na chladenie rodinného domu.

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rodinných domoch:

  • ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

Bližšie technické informácie o podmienkach štátnej dodacie nájdete aj na : zelenadomacnost.sk

PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU TEPELNÉHO ČERPADLA V RODINNOM DOME

  • 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.

Naša spoločnosť je registrovaná v Zozname oprávnených zhotoviteľov  na základe Zmluvy o preplácaní poukážok č. 294-2015-ZH.

Pre bližšie informácie a odborné poradenstvo nás neváhajte kontaktovať :

Mail: office@petermanklima.sk
Tel: + 421 907 925 879