Obchodno-administratívne centrum Kúpeľná – Prešov

Požiadavkou investora bolo vykurovanie a klimatizovanie kancelárskych a obchodných priestorov v budove spojené so žiadosťou o užívateľsky jednoduchý a dostupný systém a taktiež dodávkou systému ovládania, rozpočítavania a vyhodnocovania energetickej úspory.

Realizácia :

Systém DAIKIN VRV IV tepelné čerpadlo s kontinuálnym ohrevom :
– 11 ks vonkajších jednotiek o celkovom chladiacom výkone 392 kW a vykurovacom výkone 441 kW
– 146 ks vnútorných jednotiek kazetového prevedenia

Finančný objem : cca 330.000 €

Administratívna budova Kúpeľná Prešov

Administratívna budova Kúpeľná Prešov

Administratívna budova Kúpeľná Prešov
Administratívna budova Kúpeľná Prešov

AdLa – laboratoria Prešov,ul. Vajanského

Požiadavkou investora bolo vykurovanie a klimatizovanie priestorov laboratórií a ambulancií v budove s centrálnym systémom ovládania spojené so žiadosťou o užívateľsky jednoduchý a dostupný systém a taktiež dodávkou systému ovládania, rozpočítavania a vyhodnocovania energetickej úspory.

Realizácia :

Systém DAIKIN VRV III tepelné čerpadlo :
– inštalovaný chladiaci výkon 85 kW
– inštalovaný vykurovací výkon 95 kW
– 31 ks vnútorných jednotiek parapetné prevedenie

Finančný objem : cca 75.000 €

AdLa – medicínsko-diagnostické laboratória-Prešov,ul. Vajanského

AdLa – medicínsko-diagnostické laboratória-Prešov,ul. Vajanského

AdLa – medicínsko-diagnostické laboratória-Prešov,ul. Vajanského
AdLa – medicínsko-diagnostické laboratória-Prešov,ul. Vajanského

REGULUS TECHNIK s.r.o., budova Prešov

Požiadavkou investora bolo vykurovanie a klimatizovanie administratívnych a obchodných priestorov budovy spojené so žiadosťou o užívateľsky jednoduchý a dostupný systém a taktiež dodávkou systému ovládania, rozpočítavania a vyhodnocovania energetickej úspory.

Realizácia :

Systém DAIKIN VRV III tepelné čerpadlo :

– inštalovaný chladiaci výkon 40 kW
– inštalovaný vykurovací výkon 45 kW
– 15 ks vnútorných jednotiek

Finančný objem : cca 48.000 €

Budova REGULUS TECHNIK s.r.o., Strojnícka ul. 3/A, Prešov

Budova REGULUS TECHNIK s.r.o., Strojnícka ul. 3/A, Prešov

Budova REGULUS TECHNIK s.r.o., Strojnícka ul. 3/A, Prešov
Budova REGULUS TECHNIK s.r.o., Strojnícka ul. 3/A, Prešov