ALTHERMA  

  altherma-logo V prípade, že ste sa rozhodli prejsť na systém vykurovania, ktorý je energeticky úsporný a ktorý produkuje nízke emisie CO2. Daikin Altherma je komplexný systém vykurovania a prípravy teplej vody v domácnosti založený na technológii tepelného čerpadla, ktoré získava energiu zo vzduchu. S technológiou tepelného čerpadla predstavuje flexibilnú a úspornú alternatívu ku kotlom na fosílne palivá. Na rozdiel od nich vám však Daikin Altherma ponúka aj možnosť chladenia v letnom období. Vďaka svojej energetickej účinnosti je Daikin Altherma ideálnym riešením pre znižovanie spotreby elektrickej energie a emisií CO2. Jej vysokoteplotné a nízkoteplotné vykurovacie systémy vám poskytnú optimálny komfort. Vysoko energeticky účinné tepelné čerpadlá s pokročilou kompresorovou technológiou využívajú energiu vonkajšieho vzduchu a premieňajú ju na využiteľnú energiu ako pre vykurovanie alebo chladenie, tak aj na prípravu teplej pitnej vody. Navyše je montáž systému jednoduchá.

1.JEDNODUCHÁ OBSLUHA
Systém Daikin Altherma pracuje bez použitia oleja, plynu alebo iných nebezpečných látok, čím sa znižuje riziko s týmito látkami spojené. Okrem toho nepotrebujete plynovú prípojku alebo nádrž na vykurovací olej. Nehrozí teda žiadne riziko intoxikácie, zápachu alebo znečistenia z presakujúcej nádrže.
2. ENERGETICKY ÚSPORNÁ PREVÁDZKA

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma typu vzduch-voda využíva trvalo využiteľný zdroj energie. V skutočnosti získava teplo z vonkajšieho vzduchu. Systém pozostáva z uzatvoreného chladiaceho okruhu. Termodynamický cyklus sa vytvára prostredníctvom vyparovania, kondenzácie, kompresie a expanzie. Tepelné čerpadlo „prečerpáva“ teplo z nízkej na vyššiu úroveň teploty. Vyprodukované teplo prechádza do systému vykurovania (podlahové vykurovanie, nízkoteplotné radiátory konvektory tepelného čerpadla a/alebo ventilátorové konvektory pre nízkoteplotné vykurovacie systémy a vysokoteplotné radiátory pre vysokoteplotné vykurovacie systémy) v budove prostredníctvom výmenníka tepla.Dve základné zložky technológie tepelného čerpadla

1. COP (vykurovací faktor)

Koeficient COP udáva množstvo využiteľného tepla, ktoré tepelné čerpadlo dodáva na každú kWh elektrickej energie, ktorú spotrebuje. Tento údaj závisí od vnútornej a vonkajšej teploty a je preto iba orientačným ukazovateľom.

2. SPF(faktor sezónnej účinnosti)

SPF(faktor sezónnej účinnosti) alebo faktor výkonnosti systému tepelného čerpadla Faktor SPF berie do úvahy spotrebu energie systému tepelného čerpadla počas celého vykurovacieho obdobia ako aj spotrebu periférnych zariadení, napríklad čerpadiel.

Eko -štítok

Spoločnosť Daikin je prvým výrobcom, ktorý získal označenie „Eko“ za tepelné čerpadlá! Nízkoteplotný systém Daikin Altherma s podlahovým vykurovaním získal od Európskej únie Eko-štítok a svoju vyššiu energetickú efektívnosť a menší vplyv na globálne otepľovanie ako iné tepelné čerpadlá vo svojej triede.

Vzduch ako obnoviteľný zdroj energie

Európska smernica RES* označuje vzduch za obnoviteľný zdroj energie. Jedným z cieľov tejto smernice je, aby sa do roku 2020 vyrábalo 20 % z celkového množstva energie z obnoviteľných zdrojov energie. Výsledkom je, že majitelia rodinných domov sú zase o niečo viac motivovaní kúpiť si tepelné čerpadlo do svojich domácností.

Obnoviteľná, nevyčerpateľná energia so solárnymi kolektormi.

V kombinácii so solárnymi kolektormi využíva systém Daikin Altherma tepelnú energiu zo slnka, ktorá bude k dispozícii ešte ďalších päť miliárd rokov.

Skúsenosti s tepelnými čerpadlami Daikin

Spoločnosť Daikin má viac ako 50-ročné skúsenosti s tepelnými čerpadlami a každoročne ich do domácností, predajní a úradov dodáva viac ako jeden milión. Tento úspech nie je len rozmarom osudu: spoločnosť Daikin vždy využívala špičkové technológie a jej cieľom je poskytnúť vám pohodlie jednoduchej obsluhy a maximálnej kvality. Iba vedúca spoločnosť na trhu vám môže zaručiť takúto úroveň služieb a kontroly kvality!

3. DAIKIN ALTHERMA: ÚSPORNÁ ALTERNATÍVA

Systém Daikin Altherma môže vykurovať až 5-krát účinnejšie ako tradičný vykurovací systém využívajúci fosílne palivá alebo elektrickú energiu a dosiahnuť vynikajúci koeficient energetickej účinnosti (COP) 5,04 *. Využitím tepla z vonkajšieho vzduchu systém spotrebuje oveľa menej energie, pričom vaši zákazníci si neustále môžu vychutnávať stabilný a príjemný komfort. Taktiež požiadavky na údržbu sú minimálne, takže prevádzkové náklady sú nízke. Vďaka technológii invertora sú úspory energie ešte väčšie.

4.NÍZKE EMISIE CO2

Systém Daikin Altherma nevytvára žiadne priame emisie CO2, takže môžete osobne prispievať k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu. Tepelné čerpadlo síce využíva elektrickú energiu, ale aj bez obnoviteľnej elektrickej energie sú emisie CO2 stále oveľa nižšie ako pri zdrojoch tepla, ktoré využívajú fosílne palivá.

5.NÍZKE NÁKLADY NA MONTÁŽ
Systém Daikin Altherma získava teplo zo vzduchu. Nie sú potrebné žiadne zemné a výkopové práce. Vonkajšia aj vnútorná jednotka sú kompaktné. Vonkajšia jednotka sa dá jednoducho umiestniť na vonkajšiu stenu akejkoľvek budovy či bytu. Keďže nedochádza k žiadnemu spaľovaciemu procesu, nie je potrebný žiadny komín ani riadené vetranie v miestnosti, v ktorej je nainštalovaná vnútorná jednotka Daikin Altherma.